Информация

Валор Пропъртис АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, притежаващо лиценз № 71/ 16.02.2011, издаден от Комисията за финансов надзор.

 

Прочети повече
Новини
  • 21 / 05 / 2021 Уведомление за провеждане на ОСА

    Уважаеми Акционери,   Редовното Общо Събрание на Акционерите на Валор Пропъртис АДСИЦ - в ликвидация ще се проведе на 25....

    Прочети повече
  • 11 / 01 / 2021 Уведомление относно Решение N7 ДСИЦ от 07.01.2021 г. на Комисия за финансов надзор

    Решение N7 на КФН от 07.01.2021 г.

    Прочети повече
Контакти Изпратете запитване
Валор Пропъртис АДСИЦ
гр. София 1408
ул. Енос 2, ет. 5  
 Тел. +359 2 810 64 47
Email: info@valorproperties.bg
www.valorproperties.bg

Вижте по-голяма карта