Информация

Валор Пропъртис АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, притежаващо лиценз № 71/ 16.02.2011, издаден от Комисията за финансов надзор.

 

Прочети повече
Новини
  • 11 / 01 / 2021 Уведомление относно Решение N7 ДСИЦ от 07.01.2021 г. на Комисия за финансов надзор

    Решение N7 на КФН от 07.01.2021 г.

    Прочети повече
  • 13 / 11 / 2020 Актуализирана покана и материали за Извънредно ОСА

    Уважаеми Акционери,   Извънредното Общо Събрание на Акционерите на Валор Пропъртис АДСИЦ ще се проведе на 27.11.2020 г. о...

    Прочети повече
Контакти Изпратете запитване
Валор Пропъртис АДСИЦ
гр. София 1408
ул. Енос 2, ет. 5  
 Тел. +359 2 810 64 47
Email: info@valorproperties.bg
www.valorproperties.bg

Вижте по-голяма карта