Информация

Валор Пропъртис АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, притежаващо лиценз № 71/ 16.02.2011, издаден от Комисията за финансов надзор.

 

Прочети повече
Новини
  • 07 / 09 / 2021 Уведомление за провеждане на Извънредно ОСА

    Уважаеми Акционери,   Извънредно Общо Събрание на Акционерите на Валор Пропъртис АДСИЦ - в ликвидация ще се проведе на 11...

    Прочети повече
  • 18 / 08 / 2021 Директор за връзки с инвеститорите

    Прекратяване на трудовите правоотношения на Любомир Михайлов Янков като Директор за връзки с инвеститорите от 17.08.2021 г. във...

    Прочети повече
Контакти Изпратете запитване
Валор Пропъртис АДСИЦ
гр. София 1408
ул. Енос 2, ет. 5  
 Тел. +359 2 810 64 47
Email: info@valorproperties.bg
www.valorproperties.bg

Вижте по-голяма карта