Актуализирана покана и материали за Извънредно ОСА

Виж всички новини

Уважаеми Акционери,

 

Извънредното Общо Събрание на Акционерите на Валор Пропъртис АДСИЦ ще се проведе на 27.11.2020 г. от 10:00 часа на ул. Енос № 2, ет. 5, София 1408;

 

Актуализирана Покана и Материали за ОСА може да видите ТУК и ТУК.

Новини