Директор за връзки с инвеститорите

Виж всички новини

Прекратяване на трудовите правоотношения на Любомир Михайлов Янков като Директор за връзки с инвеститорите от 17.08.2021 г. във връзка с процедура по ликвидация на дружеството ТУК

Новини
 • 07 / 09 / 2021
  Уведомление за провеждане на Извънредно ОСА


  Прочети повече

 • 18 / 08 / 2021
  Директор за връзки с инвеститорите

  Прекратяване на трудовите правоотношения на Любомир Михайлов Янков като Директор за връзки с инвеститорите от 17.08.20...


  Прочети повече