Уведомление за провеждане на ОСА

Виж всички новини

Уважаеми Акционери,

 

Редовното Общо Събрание на Акционерите на Валор Пропъртис АДСИЦ ще се проведе на 19.06.2019 г. от 14:00 часа на ул. Енос № 2, ет. 5, София 1408;

 

Покана и Материали за ОСА може да видите ТУК и ТУК.

Новини