Годишно Общо Събрание на Акционерите

Виж всички новини

Уважаеми Акционери,

Общото Събрание на Акционерите на Валор Пропъртис АДСИЦ ще се проведе на 20.06.2016 г. от 14:00 часа на ул. Енос 2, ет.5. София 1408;

Покана и Материали за ОСА може да видите тук и тук.

Новини