Уважаеми Акционери,

 

Извънредно Общо Събрание на Акционерите на Валор Пропъртис АДСИЦ ще се проведе на 01.11.2016 г. от 14:00 часа на ул. Енос 2, ет.5. София 1408;

 

Покана и Материали за ОСА може да видите тук и тук.

Новини