Уважаеми Акционери,

 

Редовното Общо Събрание на Акционерите на Валор Пропъртис АДСИЦ ще се проведе на 15.05.2017 г. от 15:00 часа на ул. Енос 2, ет.5, София 1408;

 

Покана и Материали за ОСА може да видите тук и тук.

Новини