Извънредно ОСА 29.12.2017 г.

Виж всички новини

Уважаеми Акционери,

 

Извънредно Общо Събрание на Акционерите на Валор Пропъртис АДСИЦ ще се проведе на 29.12.2017 г. от 9:00 часа на адреса на управлвние на Дружеството: ул. Енос 2, ет.5, София 1408;

 

Покана и Материали за ОСА може да видите тук и тук.

Новини