Уведомление за провеждане на ОСА

Виж всички новини

Уважаеми Акционери,

 

Редовното Общо Събрание на Акционерите на Валор Пропъртис АДСИЦ ще се проведе на 27.06.2018 г. от 11:00 часа на ул. Енос № 2, ет. 5, София 1408;

 

Покана и Материали за ОСА може да видите ТУК и ТУК.

Новини