Новини

 • Съобщение 21 / 12 / 2011

  На 06.02.2012 г. от 13:00 часа ще се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Валор Пропъртис АДСИЦ.
  Прочети повече

 • Уведомление за придобити недвижими имоти 04 / 10 / 2011

  Уважаеми Дами и Господа,
  На основание чл. 27 ал.1, т.2 от Наредба № 2/2003 г. и съгласно чл.4 от Закона срещ...

  Прочети повече
 • Сключен договор за банков кредит между „Валор Пропъртис” АДСИЦ и „Първа Инвестиционна Банка” АД 03 / 10 / 2011

  Уважаеми Дами и Господа,

  На основание чл. 27 ал.1, т.2 от Наредба № 2/2003 г. и съгласно чл.4 от...

  Прочети повече
 • Годишно Общо Събрание на Акционерите - 30.05.2011 г. 22 / 05 / 2011

  • Дневен ред

  Прочети повече
1 2 3 4 5